Salgs- og leveringsbetingelser for køb af billet til GO! Danmark kampagnen

Køb af billetter på go.sportone.app

Billetkøberen accepterer ved køb, at nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for handlen.

Danmark Leve! ombytter ikke købte billetter til andre kampagner og forbeholder sig retten til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetalings pris excl. evt. gebyrer og porto.

Aftale om køb er underlagt dansk rets almindelige regler, og kan først betragtes som endelig, når Sport One Danmark digitalt har registreret anmodning om køb af billetter samt modtaget betaling.

Brugere af sitet / billetkøbere accepterer, at Sport One Danmark ikke kan gøres ansvarlig for fejl ved sitet, herunder – men ikke begrænset til – fejl som følge af tekniske forstyrrelser, virusangreb og nedbrud.

Betaling

Betaling kan ske med de betalingsmidler, der til enhver tid fremgår af betalingsmodulet, og skal finde sted ved onlinebetaling. Betaling hæves, når adgangskoderne afleveres til kunden.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er incl. moms.

Danmarkleve.dk bruger en godkendt betalingsserver via QuickPay, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Levering

Levering af billetter sker via elektronisk fremsendelse af koder til oprettelse af deltagere.

Refusion og fortrydelsesret

I henhold til Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten.

Personoplysninger

Billetkøberen accepterer ved handel via go.sportone.app, at Sport One Danmark opbevarer og gemmer personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med billetkøb.

Billetkøberen accepterer at Sport One Danmark sender data til facebook til tracking af markedsføringens effektivitet til brug for optimering og opfølgning på markedsførings kampagner.

Det er billetkøberens ansvar, at go.sportone.app altid har korrekte kontaktoplysninger, således at meddelelse om aflyste/ændrede arrangementer kan videregives til billetkøberen.

Ændringer

Sport One Danmark forbeholder sig retten til at ændre dato og tidspunkt for et kampagnens gennemførelse, uden at dette kan betragtes som misligholdelse endsige aflysning af den pågældende kampagne.

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over et Sport One Danmark produkt, købt på go.sportone.app, kan der sendes en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus, Toldboden 2
8800 Viborg

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus: https://kpo.naevneneshus.dk/

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/odr

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: [email protected]