18. August 2022

Privatlivspolitik for GO! Danmark

Generel information

Dette dokument vedrører GO! Danmark ApS, CVR-nr. 39720663 med registreret adresse Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby (“GO! Danmark”, “vi” eller “os”) og indeholder vores privatlivspolitik vedrørende indsamling og behandling af Personoplysninger (denne ”Privatlivspolitik”). Privatlivspolitikken gælder, når GO! Danmark behandler Personoplysninger om deltagere i appen ”GO! Danmark”. Der sker tilmelding og oprettelse af profil via websitet go.sportone.app, hvorefter appen kan downloades, som indeholder programmet. På websitet kan der ske redigering af din profil og tilknytning til hold.

Definitioner

“Gældende persondatalovgivning” henviser til den generelle forordning om databeskyttelse (forordning nr. 2016/679), som suppleres og gennemføres ved lov nr. 502 af 23. maj 2018 (Databeskyttelsesloven) og relateret national lovgivning, samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12.juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (E-Privacy direktivet) samt nationale implementeringer heraf.

“Personoplysninger” betyder enhver form for information om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved en identifikator som eksempelvis navn, adresse, lokaliseringsdata eller IP-adresser.

“Behandling” betyder enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for som eksempelvis indsamling, organisering, opbevaring, sletning eller videregivelse.

“Dataansvarlig” henviser til os, idet vi afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

Behandling af personoplysninger

Vi Behandler følgende Personoplysninger, når du registrerer dig som deltager i GO! Danmark programmet og bruger af GO! Danmark app’en:

 • profilnavn;
 • navn;
 • fødselsdato;
 • køn;
 • adresse (hvis du vinder en konkurrence og skal have tilsendt en fysisk præmie);
 • kommune/område;
 • e-mailadresse;
 • holdnavn;
 • transaktions id (hvis du ikke benytter en arbejdsgiver betalt kampagnekode);
 • bruger ID;
 • profilbillede;
 • ved opstart og afslutning af programmet: dine svar på det digitale sundhedstjek;
 • hvis aktiv i programmet: hvorledes du samler dine daglige point via registrering af kost, motion, og søvn og mentale vaner; samt
 • indhold som du slår op, uploader og/eller deler i GO! Danmark herunder billeder.

I forbindelse med vores Behandling af dine Personoplysninger skal du særligt være opmærksom på følgende:

 • At din profil (profilnavn og profilbillede) og alle dine sociale aktiviteter i GO! Danmark vil være synlige for alle andre brugere af GO! Danmark.
 • At alle dine sociale aktiviteter i GO! Danmark vil være synlige betyder, at alt indhold som du slår op, og/eller deler under programmet, såsom billeder, skriftlig dialog med andre brugere samt de spørgsmål, som du måtte stille de faglige eksperter, vil kunne ses af alle andre brugere i programmet.
 • At dine sundhedsdata fra digitale sundhedstjek eller daglig rapportering, IKKE vil være synlige for andre end dig selv. Andre brugere vil udelukkende kunne se om du har rapporteret for en given dag, samt om din rapportering ligger over eller under dit personlige pointmål, illustreret rent procentuelt.

Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Dine Personoplysninger er ikke genstand for en automatisk behandling.

Formålet og retsgrundlag for behandlingen

Nedenfor kan du for hvert behandlingsformål se på hvilket grundlag, vi behandler dine Personoplysninger:

1. Grundlæggende personoplysninger

Obligatorisk

 • profilnavn
 • navn
 • fødselsdato
 • køn
 • kommune/område
 • e-mailadresse
 • holdnavn

Hvis du vælger at registrere disse oplysninger

 • profilfoto
 • dine svar på det digitale sundhedstjek før og efter kampagnen
 • hvorledes du samler dine daglige point via registrering af kost, motion, og søvn og mentale vaner; samt
 • indhold som du slår op, og/eller deler i GO! Danmark app’en, herunder billeder.

Formål

At tilgængeliggøre og levere GO! Danmark, herunder at kunne beregne din aktuelle sundhedstilstand samt udvikling af samme under kampagnen.

Behandlingsgrundlag

Du har givet samtykke til, at Behandlingen af Personoplysningerne kan ske, da du oprettede dig som deltager i GO! Danmark.

2. Betalingsoplysninger

 • transaktions ID

Formål

At kunne håndtere en tilbagebetaling ved fortrydelse af køb.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen er nødvendig for at kunne forfølge vores legitime interesser i at kunne tilbagebetale et beløb til dig.

3. Konkurrenceoplysninger

 • e-mailadresse (til fremsendelse af gave)
 • adresse (hvis du vinder en konkurrence og skal have tilsendt en fysisk præmie);
 • profilnavn (til brug for offentliggørelse af vinderen)
 • til brug for udnævnelse af en vinder behandling følgende (a-c):
 • a) dine svar på det digitale sundhedstjek;
 • b) dine daglige point via registrering af kost, motion, og søvn og mentale vaner; samt
 • c) indhold som du slår op, uploader og/eller deler i GO! Danmark herunder billeder.

Formål

At kunne Behandle dine Personoplysninger til brug for din deltagelse i vores konkurrencer og offentliggørelse af en vinder af vores konkurrencer.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen er nødvendig for at kunne forfølge vores legitime interesser i at kunne drive vores forretning.

4. Notifikationsoplysninger

 • navn;
 • bruger ID; samt
 • e-mailadresse.

Formål

At kunne sende dig notifikationer om GO! Danmark.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen er nødvendig for at kunne forfølge vores legitime interesse i at sende dig servicemeddelelser i form af notifikationer om:

 • manglende rapportering,
 • beskeder på din væg,
 • kommentarer til dit indlæg eller indlæg/svar fra eksperterne, eller
 • væsentlige begivenheder i GO! Danmark universet såsom åbning af sundhedstjek, eller nye tiltag i relation til kampagnen.

5. Kommunikationsoplysninger

 • navn; samt
 • e-mailadresse.

Formål

At kunne sende dig notifikationer om lignende kampagner fra Sport One Danmark.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen er nødvendig for at kunne forfølge vores legitime interesse i at sende dig informationer om lignende kampagner fra Sport One Danmark.

Generelt

Du har ubetinget ret til at gøre indsigelser mod Behandling af dine Personoplysninger til brug for direkte marketing. Du har også ret til at tilbagekalde dit forudgående samtykke. Tilbagekaldelsen af dit samtykke har ingen konsekvenser for den lovlige Behandling af Personoplysningerne forud for tilbagekaldelsen.

Hvis du gør indsigelse mod Behandlingen af dine Personoplysninger, som behandles på baggrund af vores legitime interesser, vil vi straks ophøre med at behandle dine oplysninger til disse formål.

Modtagere af personoplysninger

Vi kan dele og videregive dine Personoplysninger til relevante modtagere såsom:

 • Ekstern platform til håndtering af supportsager;
 • Ekstern support team til afsendelse af præmier, hvor vi kan dele dit navn, e-mailadresse og/eller adresse;
 • Eksternt hostingcenter, hvor alle data lagres;
 • Eksterne personer, som er tilknyttet GO! Danmark kampagnen i form af de eksperter der bemander vores ekspertpanel i app’en.
 • Ekstern betalingstjeneste, hvor vi kan dele dit transaktions ID; og
 • Virksomheder eller offentlige institutioner, som giver sine medarbejdere mulighed for at deltage i kampagnen, hvor vi kan dele din e-mailadresse, så virksomheden eller institutionen reelt kan se, hvor mange af de ansatte, der har tilmeldt sig ved brug af deres kampagnekode.

Nedenstående modtagere er etableret uden for EU/EØS, og vi anvender derfor de nedenstående i tabellen specificerede sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med dataoverførslerne. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information angående dataoverførslerne.

Cloudflare

Service til applikationssikkerhed ifm. firewall og kryptering

Tredjeland & adresse

Adresse: 101 Townsend Street – San Francisco, CA 94107, USA

Anvendt sikkerhedsforanstaltning

Standard contractual clauses (standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger til registerførere etableret i tredjelande)

Google LLC

Statistikker for brug af app

Tredjeland & adresse

Adresse: 1600 Amphitheatre Parkway – Mountain View, CA 94043, USA

Anvendt sikkerhedsforanstaltning

Standard contractual clauses (standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger til registerførere etableret i tredjelande)

One Signal

Håndtering af kommunikation mellem platform og deltagernes smartphone.

Tredjeland & adresse

Adresse: 2194 Esperanca Ave, Santa Clara, CA 95054, USA

Anvendt sikkerhedsforanstaltning

Standard contractual clauses (standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger til registerførere etableret i tredjelande)

Facebook

For at foretage offline konverteringsmåling af vores Facebookmarkedsføring udveksles en krypteret hashkode af e-mail, navn, køn, ip-adresse og fødselsdag mellem Facebook og Sport One Danmark.

Tredjeland & adresse

Adresse: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA

Anvendt sikkerhedsforanstaltning

Standard contractual clauses (standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger til registerførere etableret i tredjelande)

Mailchimp

Håndtering af kommunikation via nyhedsbreve.

Tredjeland & adresse

Adresse: The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Anvendt sikkerhedsforanstaltning

Standard contractual clauses (standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger til registerførere etableret i tredjelande)

Når du besøger vores website, kan du blive henvist til andre hjemmesider, hvor Behandlingen af dine Personoplysninger ikke er under vores kontrol. De andre hjemmesiders privatlivspolitik regulerer Behandlingen af dine personoplysninger på det pågældende website.

Besvarelse af juridiske henvendelser og forebyggelse af skade

Vi kan tilgå, bevare og dele dine Personoplysninger til besvarelsen af en juridisk henvendelse (eksempelvis ransagningskendelser, retskendelser, indstævninger eller lignende), eller, hvis det er nødvendigt for at opdage, forhindre eller påtale svindel eller anden ulovlig aktivitet, beskytte os selv, dig eller andre brugere, herunder som en del af en efterforskning.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine Personoplysninger indtil 12 måneder efter din sidste deltagelse i en GO! Danmark kampagne. Derefter slettes dine Personoplysninger i form af profiloplysninger. Sundhedsoplysninger gemmes anonymiseret således, at de ikke kan henføres til dig. Oplysningerne kan derefter anonymt videregives til:

 • Til eksternt brug hos samarbejdspartnere, sponsorer og os selv i forhold til markedsføring af de opnåede resultater; samt
 • I særlige tilfælde kan oplysningerne doneres til offentlige instanser, uddannelsesinstitutioner eller forskningsenheder med henblik på at give bedre overblik over sundhedstilstanden eller udviklingen af selvsamme.

Børn

GO! Danmark er ikke rettet mod personer under 17 år (”Barnet”). Vi indsamler ikke Personoplysninger om personer under denne alder med viden herom. Kontakt venligst [email protected], hvis du bliver bevidst om, at et barn, som du er forælder til eller værge for, har givet os adgang til Personoplysninger uden dit samtykke, for at udøve din ret til at få indsigt i, berigtige, slette, begrænse Behandlingen af Personoplysningerne eller gøre indsigelse mod Behandlingen.

Dine rettigheder

Du er berettiget til at anmode om indsigt i og yderligere information om Behandlingen af dine Personoplysninger, eller anmode om at vi retter, berigtiger, fuldender, sletter eller begrænser Behandlingen af dine Personoplysninger. Du er berettiget til to (2) gange om året at bede om en gratis kopi af dine Personoplysninger, som vi behandler. Vi er berettiget til at kræve et rimeligt gebyr baseret på vores administrative omkostninger, såfremt du ønsker yderligere kopier.

Du er berettiget til at få begrænset Behandlingen af dine Personoplysninger, hvis;

 • Du har anfægtet nøjagtigheden af Personoplysningerne,
 • Behandlingen er ulovlig, og du har anmodet om en begrænsning heraf,
 • vi ikke længere har brug for dine Personoplysninger til det oprindelige formål, men vi kræver det for at etablere, udøve eller forsvare rettigheder, eller
 • en vurdering af hvilket hensyn der vejer tungest i forbindelse med en anmodning om sletning er i gang.

Hvor vores Behandling er automatisk og baseret på samtykke eller opfyldelse af en aftale, har du ret til dataportabilitet. Dataportabilitet betyder, at du kan modtage Personoplysningerne, som du har givet os adgang til, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at du har ret til at overføre Personoplysningerne til en anden dataansvarlig.

Du kan til hver en tid kontakte GO! Danmark via e-mail på [email protected] for at udøve dine rettigheder. Du kan også selv slette dine data ved at benytte slet-funktionalitet direkte i GO! Danmark app’en eller på www.danmarkleve.dk.

Kontaktinformation

Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål angående vores Behandling af dine Personoplysninger, kan du til enhver tid kontakte GO! Danmark via e-mail på [email protected]. I din e-mail bedes du venligst angive dit profilnavn samt e-mailadressen der blev anvendt til registreringen.

Hvis du ønsker at klage over vores Behandling af dine Personoplysninger, har du mulighed for at indsende din klage til den kompetente lokale tilsynsmyndighed. Du kan læse mere om de lokale tilsynsmyndigheder på følgende link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Meddelelse om ændring af denne privatlivspolitik

Hvis vi foretager ændringer i denne Privatlivspolitik, giver vi dig meddelelse herom her via en notifikation i GO! Danmark app’en. Såfremt ændringerne kræver dit samtykke, giver vi dig yderligere, særskilt meddelelse under omstændighederne herfor og anmoder om dit samtykke i overensstemmelse med Gældende Persondatalovgivning.